Toimintasuunnitelma 2021

YLEISURHEILUJAOSTON JÄSENET (Yhteystiedot täällä)

Jani Vuorela (pj), Tapio Rajala, Leena Kivikangas, Harri Leppäaho, Juha Lahti, Marleena Kuoppa-aho, Janne Järvinen, Tuija Pitkäkangas, Heli Siirilä ja Sari Yli-Mannila

1. Tehtävien jako / vastuut

puheenjohtaja Jani Vuorela

 • jaoston toiminnan johtaminen
 • kokouskutsut
 • talouden seuranta, laskujen hyväksyminen
 • myClub
 • sisäinen tiedottaminen

varapuheenjohtaja Tapio Rajala

 • puheenjohtajan varahenkilö
 • toimintasuunnitelman valmistelu
 • toimintakertomuksen valmistelu
 • yhteydenpito johtokunta, kaupunki ja SUL
 • urheilijasopimukset

sihteeri Sari Yli-Mannila: pöytäkirjat kokouksista, yhteydenpito EPU, myClub

kilpailuryhmä Leena Kivikangas: toimitsijat, toimitsijoiden koulutus

ravintolavastaava (Ankkurikenttä) Tuija Pitkäkangas

kunniakierrosvastaava Tapio Rajala

kotisivuvastaava Sari Yli-Mannila: kotisivujen päivitys

edustusasuvastaava Sari Yli-Mannila

viikkokisavastaava Juha Lahti: viikkokisojen organisointi yhdessä jaoston jäsenten ja lasten vanhempien kanssa

 valmennusvastaava Tapio Rajala: harjoitusten suunnittelu ja vuorojen hakeminen (Ankkurikenttä, Monitoimihalli ja Pallohalli)

Jaosto ilmoittaa osallistujat seuracupin kisoihin ja eliittifinaaliin.

2. Toimintasuunnitelma

Yleisurheilujaoston arvot

Rehellisyys: Sekä kilpailujen järjestämisessä että tulosten saavuttamisessa on käytössä vain rehelliset, reilut ja sallitut keinot.

Tasapuolisuus: Seuran yleisurheilijoille pyritään takaamaan yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa ja kilpailla omassa ikäryhmässään.

Avoimuus: Toiminta on avointa kaikille yleisurheilusta kiinnostuneille.

Kasvatuksellisuus: Seuran toiminnassa on tavoitteena nuorten urheilijoiden tasapainoinen kasvu ja kehitys. Toiminta on ikäkausittain etenevää ja nousujohteista. Toiminnassa tuetaan myönteisen ja realistisen minäkuvan muodostumista yleisurheilun harrastajalle.

Miksi olemme olemassa

Yleisurheilujaoston toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus harrastaa ja harjoitella yleisurheilua, kilpailla ja toimia yleisurheilussa.

Tavoitteet 2021

Tavoitteena on säilyä Suomen 60 parhaan yleisurheiluseuran joukossa. Tämä toteutuu, jos seuran urheilijat tuovat vähintään 30 SM pistettä; jokaisen urheilijan valmennus sekä harjoitusolosuhteet ovat kunnossa.  

Parannetaan ohjaus- ja valmennustoimintaa sekä jatketaan kesän viikkokisatoiminnan kehittämistä. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti piirihuipentumiin ja Seuracupiin. Kannustetaan alle 13v. osallistumaan kilpailuihin.

Talvella järjestetään alle 13v. 2-3 hallikisaa ja kesän aikana järjestetään viikkokisojen lisäksi 2-3 muuta piirin myöntämää kilpailua. Talous pidetään kunnossa tarkalla kuluseurannalla ja erilaisilla taloustoimilla (ks.  TA).

Tavoitteet pisteinä 2021

 • SM pisteitä 30 (14v. – MN)
 • sisupisteitä 300 ( TP9-15v. piirin huipentumat)
 • Seuracupin finaali
 • Alle 13v. toiminnan aktivointi
SM-pisteet:Sisupisteet:
2020 41 (31.)
2019 48 (25.)
2018 18
2017 18
2016 20
2015 31
2014 35
2013 22
2012 43
2011 14
2010 16
2009 13
2008 20
2007 20
2006 16
2005 30
2020 251 (8.)
2019 232 (9.)
2018 250 (9.)
2017 220 (8.)
2016 137 (11.)
2015 148 (12.)
2014 218 (9.)
2013 246 (8.)
2012 425
2011 450
2010 410
2009 351
2008 361
2007 184
2006 152
2005 52

Toimenpide/tavoite ja vastuu

1) Harjoitustoiminta: ympärivuotinen harjoitustoiminta 7v. ylöspäin, alle 13v. toiminnan kehittäminen ja kilpailuihin osallistuminen
Tavoite: kesän harjoituksissa on mukana 60 lasta
2) Kilpailutoiminta:
– kilpailuorganisaatio on kunnossa, uusia toimitsijoita mukaan
– järjestetään neljät viikkokisat
– järjestetään yhdet Viiskunta kisat
– järjestetään Hippokisat
– haetaan piirin huipentumia, sisuottelut
– hallikipailun 7.2. 2021 järjestäminen yhdessä KaWin:n kanssa 
Tavoite: viikkokisoissa on mukana 50-60 lasta/kilpailu (markkinointia mm. koulujen kautta)
3) Taloustoiminta:
– järjestetään kunniakierros
– varmistetaan yhteistyökumppani (OP)
– järjestetään kilpailuja
– tarkka talouden seuranta
– vuosikalenterin tekeminen
4) Tiedotustoiminta:
– facebook ja instagram
– kotisivut
– Järviseutu, Torstai-lehti, Jpnews
– whatsapp-ryhmät: urheilijat ja vanhemmat, jaosto
5) Hallinto:
– jaostossa tehtävien jakaminen
– osallistutaan piirin tilaisuuksiin

3. Harjoitukset / Harjoitusvuorot

Harjoitusvuorot 2020-2021 Monitoimihallissa:

 • tiistai klo 18 – 19.30 (lohko 1 + yu-alue)
 • keskiviikko klo 18.15 – 19.45 (lohko 1 + yu-alue)
 • perjantai klo 17 – 19.30 (yu-alue)
 • lauantai klo 14 – 16 (yu-alue)

Kuortaneen Urheiluhalli on vapaasti käytössä niille, joilla on henkilökohtainen harjoitusohjelma tai kuuluvat jaoston harjoitusryhmään ja ovat yli 12v. (eli kilpailevat kyseisenä vuonna TP12 sarjassa tai vanhemmissa). Laji-iltoihin osallistuvien hallimaksun jaosto maksaa.

4. Valmentajat ja ohjaajat

Henkilökohtaiset valmentajat: Tapio Rajala, Ilari Huttula, Harri Leppäaho, Sami Peltomäki, Mikael Westö

Jaosto maksaa ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen, mutta edellyttää vastavuoroisesti sitoutumista ohjaus- ja valmennustoimintaan. Valmentajille maksetaan erikseen sopien kulukorvauksia.

5. Kilpailuihin ilmoittautumiset

Jokainen ilmoittaa itse pm-kilpailuihin (myös halli), sisuhuipentumiin ja SM-kilpailuihin sekä kansallisiin kilpailuihin. Jaosto ilmoittaa osallistujat seuracupiin ja Eliittifinaaliin. Jaosto maksaa SM- ja PM-kilpailujen/sisuhuipentumat osanottomaksut, SM-kilpailuihin myös matkat ja majoituksen. Jokainen maksaa itse aluekilpailujen ilmoittautumismaksun ja matkat (Viiskuntakisaan ei ole osanottomaksua).

6. Leiritys

 • EM-ryhmä: Mikko Paavola
 • Nuorten EM-ryhmä: Aleksi Yli-Mannila
 • ANMJ: Olavi Yli-Mannila
 • Piirileiritys: Ilona Takala, Seliina Kuoppa-aho, Milja-Maria Lahti, Anniina Viitasaari, Katariina Leppäaho, Liinu Järvinen ja Sara Vuorela