Harjoittelu Kuortaneella

Kuortanehalli on vapaasti käytössä (eli jaosto maksaa hallimaksun) niille, joilla on henkilökohtainen harjoitusohjelma tai kuuluvat jaoston harjoitusryhmään ja jotka kilpailevat kyseisenä vuonna TP12 tai vanhemmissa ikäsarjoissa. Lisätietoja jaoston jäseniltä (yhteystiedot).